Výstupy projektu

Třídící analýza směsného komunálního odpadu z domácností (v němčině)

najdete ZDE


Návod jak správně nakládat s potravinami v domácnostech

najdete ZDE


Návrh optimálního systému řešení nakládání s BRKO v Kraji Vysočina - podkladová studie

najdete ZDE


Nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina se zaměřením na SKO - podkladová studie

najdete ZDE