Partneři

/public/images/logo_EAV.jpg    Energetická agentura vysočiny

Adresa: Nerudova 1498/8, 586 01  Jihlava

GPS: 49°24'7.049"N, 15°34'57.561"E

Webové stránky: www.eav.cz

Energetická agentura Vysočiny, (EAV), se sídlem v Jihlavě byla založena v roce 2001, jako nezisková organizace se statutem zájmového sdružení právnických osob. Agentura byla založena s podporou programu SAVE Evropské unie. Agentura svojí činnosti zabezpečuje široké spektrum služeb v oblasti energetiky a odpadového hospodářství (zejména v kraji Vysočina).

 

/public/images/Telcsko.png    mikroregion telčsko

Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56  Telč

Webové stránky: www.telcsko.cz

Mikroregion Telčsko je svazek 49 obcí. Město Telč, jediné větší sídlo oblasti s 5 tis. obyvateli, tvoří samozřejmé spádové centrum celé oblasti. Naprostá většina obcí nemá víc než 150 obyvatel (velikost obcí se pohybuje od 35 do 800 obyvatel). Tato rozdrobenost, typická pro Vysočinu, určuje charakteristické problémy obcí – nízká občanská vybavenost, malá daňová výtěžnost, nedostatečná dopravní obslužnost, vysoké náklady na údržbu místních komunikací, nedostatek podnikatelských příležitostí…

 

/public/images/BOKU.jpg    BOKU vídeň - INSTITUT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Adresa: Muthgasse 107, A-1190  Vídeň

Webové stránky: www.wau.boku.ac.at 

The Universität für Bodenkultur Wien / Univerzita přírodních zdrojů a aplikovaných přírodních věd, Vídeň (BOKU) zaměřuje své aktivity na obnovitelné zdroje zajišťující udržitelné a environmentálně šetrné nakládání s přírodními zdroji díky spojení kompetencí přírodních, technických, ekonomických a sociálních věd.

Institut odpadového hospodářství (ABF-BOKU) si vybudoval solidní pozici mezi odborníky pro nakládání s odpady na národní i mezinárodní úrovni. Vyhodnocuje cíle odpadového hospodářství na politické a právní úrovni s ohledem na jejich krátkodobé a dlouhodobé ekologické a ekonomické dopady. Technologie pro řádné nakládání a odstraňování odpadů byly vyvinuty na základě přírodních procesů a metod pro posuzování opatření pro nakládání s odpady a technických postupů. Hlavní oblasti výzkumu na ABF-BOKU jsou biologické metody zpracování, anorganické odpady, zbytky ze spalování a logistika odpadu.

Metodický důraz je kladen na analýzu životního cyklu výrobků, odpadních materiálů a metod vycházející ze společenských věd. Vědecké oblasti a hlavní zájem leží např. na rozvoji inovačních programů pro předcházení vzniku odpadů, modelování a predikci vzniku odpadů, ekologické konstrukci a využití alternativních materiálů, optimalizaci systémů pro sběr odpadu a vlivu nakládání s odpady na životní prostředí, společnost a ekonomiku.


/public/images/OOI.jpg    Österreichisches Ökologie-Institut

Adresa: Seidengasse 13, 1070  Vídeň

Webové stránky: www.ecology.at

Rakouský ekologický institut byl založen v roce 1985 ve Vídni jako nezisková, nevládní výzkumná organizace. V roce 1991 byla otevřena další pobočka ve městě Bregenz. Přes 20 zaměstnanců z různých oborů pracuje na inovativních nápadech a strategiích za účelem dosažení udržitelného rozvoje. Díky našemu všestrannému profilu jsme schopni plnit specifické potřeby našich klientů.