Konference

Konference "Nakládání s odpady nejen na Vysočině..."

Dne 25. 6. 2014 proběhla v Jihlavě konference na téma "Nakládání s odpady nejen na Vysočině...", která byla pořádána v rámci projektu FUWA. Pořadatelem této konference byla Energetická agentura Vysočiny.

Program konference ZDE

Prezentace z konference:

Produkce potravinových odpadů v domácnostech v Kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku (Felicitas Schneider, Vídeňská univerzita BOKU)

Jak dál s odpady v Jihlavě? (Katarína Ruschková, Magistrát města Jihlavy)
Motivační platby

Pilotní projekty v Rakousku (Gabi Bernhofer, Christian Planderer, Rakouský ekologický institut)

Zelené slavnosti - Mikroregion Telčsko (Petra Fučíková, Mikroregion Telčsko)

Porovnání systémů nakládání s odpady v Kraji Vysočina, ve Štýrsku a Vlámsku (Žaneta Solařová, Energetická agentura Vysočiny)

Technologie 21. století - Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie (Vladimír Lollek, Petr Břenek, PGP Terminal, a.s., Westinghouse Plasma Corporation)

Zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit (Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.)

Kam s ním... (Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny)

 

Konference "Odpadové hospodřáství v Kraji Vysočina"

Dne 20. 11. 2012 proběhla v Jihlavě konference na téma "Odpadové hospodářství v Kraji Vysočina", která byla pořádána Energetickou agenturou Vysočiny v rámci projektu FUWA.

Na konferenci vystoupili se svými projekty jak zástupci projektových partnerů, tak i pozvaní přednášející z Města Jihlava, Vyskytné nad Jihlavou a rovněž rakouský přednášející zastupující svazy odpadového hospodářství v Dolním Rakousku Dr. Johann Mayr.

Program konference ZDE.

Prezentace z konference:

Nakládání s odpady v obci Vyskytná nad Jihlavou (Václav Vacek, místostarosta obce)

Optimální způsob řešení nakládání s BRKO (Žaneta Solařová, Mendelova univerzita v Brně)

Zelené slavnosti (Christian Pladerer, Österreichisches Ökologie Institut)

Třídící analýza odpadů na skládce v Henčově (Felicitas Schneider, Vídeňská univerzita BOKU)

Systém evidence odpadů v Jihlavě "čárové kódy" (Renate Havlínová, Magistrát města Jihlava)

Řešení nakládání s odpady v Mikroregionu Telčsko (Michaela Hemzová, Mikroregion Telčsko)

Systém fungování svazků odpadového hospodářství Dolního Rakouska (Johann Mayr, ARGE)